Blogi

Siniset haluaa keventää autoilun verotusta (23.03.2018)

Siniset haluaa keventää autoilun verotusta – suurempi osa autoilun verotuloista tiestön kunnossapitoon

Liikenne on suurten muutosten edessä. Digitalisaatio ja automaatiota mahdollistavat täysin uudenlaisia palveluita liikenteeseen. Suomi kulkee kehityksen kärjessä ja on vahvasti mukana MaaSin (Mobility as a Service) edistämisessä. MaaS muuttaa liikenteen palveluksi, jossa eri liikennemuodot toimivat saumattomasti yhteen. Yhdellä lipulla pääsee eri kulkuneuvoilla kotiovelta perille.

 

Liikenne muuttuu myös päästöjen vähentämisen myötä. Autokanta uudistuu ja sähköistyy. Liikenteen päästöjä on vähennettävä puolella vuoteen 2030 mennessä. Haaste on suuri muttei mahdoton. Liikenteen päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima, joka sisältää tukia, veromuutoksia, sääntelyä ja muita keinoja kuten joukkoliikenteen ja liikenteen palveluistumisen edistämisen.

 

Pitkien etäisyyksien massaa liikenteen uudistuminen ja päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan saa nostaa teollisuuden kuljetuskustannuksia. Kuljetuskustannukset vaikuttavat merkittävästi suomalaisen vientiteollisuuden kilpailukykyyn. HCT-kuljetukset eli nykyistä suuremmat ajoneuvoyhdistelmät ovat yksi keino energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen raskaassa liikenteessä. Toinen ratkaisu kuljetuskustannusten kasvun hillitsemiseen on niin kutsuttu ammattidiesel, jonka verokanta on alhaisempi ammattiliikenteelle kuin muille käyttäjille. Ammattidieselin verotaso täytyy kuitenkin miettiä huolella, jotta ammattidieselin käyttöönotto ei johda päästöjen kasvamiseen.

 

Myös raskaalla liikenteellä tulee olla kannusteita kuljetusten energiatehokkuuden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Päästöjä raskaassa liikenteessä voidaan vähentää esimerkiksi käyttämällä biodieseliä, mutta sen saatavuus on rajallista. Rahdin siirtyminen kumipyöriltä kiskoille on yksi keino vähentää päästöjä. Vaikka liikenteen murros alkaa henkilöautoliikenteestä, ei raskas liikennekään voi jäädä tuleen makaamaan, vaan uusia ratkaisuja tulee aktiivisesti kehittää.

 

Päästöjen väheneminen tuo eteemme myös toisen haasteen. Valtion verokertymä pienenee sitä mukaa kun liikenne sähköistyy ja autokanta uudistuu vähäpäästöisemmäksi. Muutos asettaa painetta nostaa verotasoja, jotta nykyinen verokertymä voidaan pitää yllä. Samaan aikaan rahaa tarvittaisiin lisää liikenneverkon ylläpitoon ja jatkuvasti kasvavan korjausvelan vähentämiseen. Siniset pitävät tärkeänä, että autoilusta kerättävistä veroista nykyistä suurempi osuus kohdennetaan tiestön ylläpitoon. Liikenneverkkoa tulee kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Perusväylänpidon rahoitusta tulee vuositasolla lisätä vähintään 300 miljoonaa euroa, jotta korjausvelan määrä saadaan laskuun.

 

Siniset eivät suostu verotasojen kasvattamiseen, vaan me haluamme keventää autoilun kokonaisverotusta. Kuinka tämä voidaan tehdä? Yksi keino on autoveron huomattava alentaminen tai poisto. Tämä vähentäisi autoilun kokonaisverotusta, mutta ei johtaisi päästöjen lisääntymiseen liikenteessä. Autoveron uudistaminen nopeuttaisi autokannan uudistamista. Uusien energiatehokkaampien autojen myötä, myös päästöt vähenisivät. Toinen vaihtoehto on tehostaa ajoneuvoveron päästöohjausta. Vähempipäästöinen auto on myös vähemmän kuluttava ja kukkarollekin halvempi.

 

Pidemmällä aikavälillä liikenteen verotus vaatii kokonaisvaltaista uudistamista. Pieniä korjausliikkeitä voimme nyt tehdä, mutta ilman suuria uudistuksia olemme samoissa ongelmissa hyvin pian.